Veracht en verstoten

Goede zondagmorgen.

De passietijd is weer dichtbij.  Muzikaal gezien de tijd van Bachs passies, ook van Haendels ‘Messiah’.  Helaas blijven de live opvoeringen dit jaar achterwege.  En Christenen herdenken anno 2021 ‘in hun kot’ het lijden en de dood van Jezus.   Jezus, het icoon bij uitstek van de liefde die genadeloos verwoest wordt.  Het icoon van de weerloze onschuldige die gefolterd en gedood wordt.  Die zich daartegen niet verzet omdat hij weet dat hij een missie heeft.   DIe de bittere beker tot de bodem ledigt.  Maar die de dood zal overwinnen.

Een prachtige aria uit ‘The Messiah’ van G.F.Haendel – He was despised and rejected’ – bezingt dit moment van afbraak-ten-gronde. De tekst is geput uit de laatste hoofdstukken van de profeet Jesaja, die handelen over de lijdende Dienaar.  (Heel de Messiah is trouwens een collage van bijbelteksten van Jesaja in het Oude Testament tot en met de Apocalyps van Johannes in het Nieuwe Testament)  De aria  wordt hier aangrijpend gezongen door contratenor Jakub Orlinski.  Ziehier tekst en vertaling:

He was despised and rejected of men
a man of sorrows, and acquainted with grief (Jesaja 53,3).
He gave his back to the smiters,
and his cheeks that plucked off the hair.
He hid not his face from shame and spitting (Jesaja 50,6)

Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was. (Jesaja 53,3)
Hij heeft zijn rug aangeboden aan wie hem folterden
en wie hem de baard uittrokken bood hij zijn wangen aan.
hij heeft zijn gelaat niet verborgen
toen ze hem beschimpten en bespuwden (Jesaja 50,6)

Tot morgen

Frans

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *